ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ baannhuer.com เว็บไซต์นี้ ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง baannhuer.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขให้บริการอยู่ครั้งคราว ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อให้คุณได้อัพเดตข้อมูลและข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ
นอกเหนือจากนี้, เครื่องหมายการค้า และโลโก้ต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์ baannhuer.com จะใช้ความสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูลให้ล่าสุด และมีความถูกต้องให้มากที่สุด อยู่ตลอดเวลาา อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ baanhuer.com ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์ baannhuer.com จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์
ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นคุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะต้องยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น(ถ้ามี) จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยทางผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหาต่างๆ

Compare

Enter your keyword